• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY

Základní škola Dolní Břežany je úplná základní škola s devíti postupnými ročníky. V letošním školním rocejsme otevřeli tři první třídy. Ve druhém až devátém ročníku máme vždy dvě paralelní třídy. Škola se několik posledních let potýkala s vážnými prostorovými problémy. Z těchto důvodů je od podzimu 2014 realizován projekt na přístavbu nového dvoupodlažního pavilonu učeben provázaného se stávající budovou, který tyto problémy řeší. Novou budovu začneme využívat od konce října 2015. V létě 2015 byla také zrekonstruována a rozšířena školní kuchyně a  vybudována nová jídelna pro 230 strávníků. Ve školním roce 2015/2016 bude školu navštěvovat cca 450 žáků. V mateřské škole je od 1. 9. 2014, kdy byla otevřeně šestá třída, k dispozici 158 míst. Škola je bezbariérově přístupná. V rámci projektu „Modernizace Základní školy v Dolních Břežanech – cesta k inovativní výuce“ byla v roce 2010 škola zrekonstruována a nově vybavena informačními a komunikačními technologiemi. Zanedlouho započne výstavba moderní sportovní haly, která nahradí dva stávající malé tělocvičné sály.

Nejnovější články a aktuality
NzNlM