• Ambitions slider

Zaměstnanci

Aktualizováno 8. 04. 2019

Vedení školy

Ing. Iva Fischerová

fischerova@skolabrezany.cz
ředitelka školy, výchovná poradkyně
tel.: 220 990 886; 604 798 498
nová budova ZŠ (přízemí)

Vystudovala fakultu strojní Technické univerzity v Liberci, postgraduální studium pedagogiky a psychologie a postgraduální studium personálního managementu a řízení lidských zdrojů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působila jako středoškolská učitelka odborných předmětů, krátce v obchodní sféře a po dva roky vedla Fond ohrožených dětí ve funkci ředitelky.

V srpnu 2003 byla jmenována ředitelkou ZŠ a MŠ Dolní Břežany.

V tomto školním roce učí fyziku.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.


Mgr. Pavlína Nádvorníková

nadvornikova@skolabrezany.cz
statutární zástupkyně ředitelky, koordinátorka tvroby školního vzdělávacího programu
tel.: 220 990 885; 731 612 817
nová budova ZŠ (přízemí)

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy (učitelství cizích jazyků pro základní školy – francouzský jazyk) a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (filologie: český jazyk a literatura).
Od roku 1998 působila jako učitelka (a později také jako vedoucí Sekce společenských věd) na Škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha.
Na Základní škole v Dolních Břežanech působí od roku 2009 jako učitelka českého jazyka, od roku 2010 také jako koordinátorka školního vzdělávacího programu a od roku 2012 jako zástupkyně ředitelky školy.

V tomto školním roce učí český jazyk.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.


Mgr. Eva Březnová

breznova@skolabrezany.cz
zástupkyně ředitelky školy
tel.: 220 990 880
nová budova ZŠ (přízemí)

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy (učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Působila nejprve jako učitelka, později ve vedení školy jako zástupkyně ředitelky a  ředitelka  ve Zvoli a ve Vraném nad Vltavou. Od srpna 2018 působí jako zástupkyně ředitelky školy na ZŠ a MŠ Dolní Břežany.

V tomto školním roce učí český jazyk a tělesnou výchovu.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.


Mgr. Jana Zapotilová

zapotilova@skolabrezany.cz
koordinátor inkluze, speciální pedagog
tel.: 220 990 890
nová budova ZŠ (2. patro)

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy (Integrované studium speciální pedagogiky se zaměřením na učitelství pro 1. stupeň speciálních škol).
Na Základní škole v Dolních Břežanech pracuje od roku 2001. Do roku 2011 působila jako učitelka prvního stupně.
Od začátku školního roku 2011/12 pracuje jako školní speciální pedagog. Absolvovala řadu kurzů a školení zaměřených na práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami.

Konzultační hodiny probíhají  po předchozí domluvě


Mgr. Kateřina Dorňáková

dornakova@skolabrezany.cz
školní psycholog a speciální pedagog
tel.: 220 990 896
nová budova ZŠ (přízemí)

Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity (obor Psychologie). Od roku 2013 působila na pozici psychologa a lektora v organizaci Prev-Centrum, kde se zaměřovala na práci s třídními kolektivy, jednotlivými žáky a učiteli v rámci primární prevence rizikového chování. Absolvovala Kurz krizové intervence (Remedium) a Výcvik poradenských a terapeutických dovedností (Elio). Průběžně se účastní kurzů a školení zaměřených na práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. Od února 2016 působí na naší škole jako školní psycholog a speciální pedagog.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.


Mgr. Barbora Kratchvílová
 

kratochvilovab@skolabrezany.cz

metodik, mentor
nová budova ZŠ (přízemí)


Učitelé 

Konzultační hodiny se všemi učiteli probíhají po předchozí domluvě.


Mgr. Libuše Bahenská

bahenska@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna) - pondělí, středa, čtvrtek

v tomto školním roce učí německý jazyk


Mgr. Jolana Bohumská

bohumska@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 851

třídní 8. C
v tomto školním roce učí přírodopis, chemii a výchovu ke zdraví


Mgr. Romana Bredová

bredova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 864 (třída)

třídní 3. B


 

Mgr. Antonín Culek

culek@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 891

třídní 6.C
v tomto školním roce učí anglický jazyk, matematiku a fyziku


Mgr. Petra Dalibová

dalibova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 853

třídní 6.B
v tomto školním roce učí dějepis


Stephan Di Cara, M. A.

dicara@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 891

v tomto školním roce učí anglický jazyk a matematické praktikum


Mgr. Ivana Dobešová

dobesova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 874 (třída)

třídní 3. C


Mgr. Pavlína Dvořáková

dvorakova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 898 (třída)

třídní 4. D


Ing. Věra Fleknová

fleknova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 851

třídní 7. B
v tomto školním roce učí matamatiku


Mgr. Marie Florianová

florianova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 851

třídní 7. C
v tomto školním roce učí matematiku a přírodopis


Mgr. Adam Gallus

gallus@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 851

třídní 5. B
v tomto školním roce učí zeměpis a vlastivědu


Helena Gűttnerová, M.A.

guttnerova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 852

třídní 8. A
v tomto školním roce učí anglický jazyk a výtvarnou výchovu


Mgr. Petra Haladová

haladova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 868 (třída), 220 990 889

třídní 3. A
v tomto školním roce učí anglický jazyk


Tereza Housková

houskova@skolabrezany.cz
tel: 220 990 881 - mimo čtvrtka

v tomto školním roce učí občanskou a tělesnou výchovu


Tereza Koubová

koubovat@skolabrezany.cz
tel: 220 990 881 (sborovna) - mimo pátku

v tomto školním roce učí tělesnou výchovu


Mgr. Dana Kratochvílová

kratochvilova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 852

třídní 7. A
v tomto školním roce učí anglický jazyk, německý jazyk a hudební výchovu


Mgr. Anna Křivská

krivska@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 861 (třída), 220 990 892-3

třídní 1. A


Jitka Kyselicová

kyselicova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 868 (třída), 220 990 892-3

třídní 4. B


Mgr. Kateřina Landová

landova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 898 (třída), 220 990 889

třídní 1. C
důvěrník Klubu mladého čtenáře


Mgr. Zuzana Macáková

macakova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817

v tomto školním roce učí výtvarnou výchovu a předmět člověk a práce


Michal Manhart

manhart@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (pouze pondělí a středa)

v tomto školním roce učí informatiku a občanskou výchovu


Michaela Mařáková

marakova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 891 - kromě pátku

v tomto školním roce učí anglický jazyk


Mgr. Hana Mäsiarová

masiarova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 852 - pouze pondělí, úterý, čtvrtek

v tomto školním roce učí anglický a španělský jazyk


Mgr. Ivo Mikšovský

miksovsky@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 853

třídní 6.A
v tomto školním roce učí český jazyk a občanskou výchovu
metodik prevence


Bc. Petr Nádvorník

nadvornik@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 851

třídní 9. B
metodik ICT
instruktor lyžování
v tomto školním roce učí matematiku, fyziku a informatiku


Mgr. Vladimíra Němcová

nemcova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 852

třídní 8. B
v tomto školním roce učí anglický jazyk a matematiku


Mgr. Vendula Nováková

novakova@skolabrezany.cz
tel.:220 990 853

v tomto školním roce učí český jazyk


Mgr. Ilona Peštová

pestova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna)

třídní 5. C
v tomto školním roce učí přírodovědu, přírodopis, vlastivědu, zeměpis a výchovu ke zdraví


Mgr. Jiří Podlaha

podlaha@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna) - pouze pátek

v tomto školním roce učí tělesnou výchovu


Mgr. Jarmila Predajnošová

predajnosova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna)

v tomto školním roce učí český jazyk


Mgr. Lenka Procházková

prochazkova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 875 (třída)

třídní 2.C


Ing. Radka Rysová

rysova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna)

třídní 5.A
v tomto školním roce učí matematiku, hudební výchovu, výchovu ke zdraví a předmět člověk a práce


MgA. Kateřina Sušková, PhD.

suskova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna) - pouze středa

v tomto školním roce učí výtvarnou výchovu


Mgr. Petra Sváková

svakova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 853

třídní 4. C
v tomto školním roce učí český jazyk, vlastivědu, výtvarnou výchovu a předmět člověk a práce


Jan Šabacký

sabacky@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 881 - mimo pondělí

v tomto školním roce učí tělesnou výchovu


Mgr. Dagmar Tejklová

tejklova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 860 (třída), 220 990 892 - 3

třídní 1. B


Mgr. Olga Tlamsová

tlamsova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 869 (třída), 220 990 892-3

třídní 2. B


Mgr. Irena Tudorov

tudorov@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 867 (třída), 220 990 889

třídní 4. A


David Vaněk, DiS.

vanek@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna) - pouze čtvrtek

v tomto školním roce vyučuje hudební výchovu


Mgr. Irena Varajová

varajova@skolabrezany.cz
tel.:220 990 866 (třída), 220 990 892-3

třídní 2. A
v tomto školním roce vyučuje také anglický jazyk


Iva Vrchotková

vrchotkova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 851

třídní 9. A
v tomto školním roce učí fyziku, dějepis a předmět člověk a práceAsistentky pedagoga

Eva Pecháčková

pechackova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 892 - 893

2. A


Mgr. Nataliya Vaňková

vankova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882 - 3

5. A


Ing. Lucie Halbichová

halbichova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna)

5. B


Ludmila Havelková

havelkova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna)

7. BVychovatelky školní družiny

Marcela Nygrýnová

nygrynova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3 nebo 731 612 818

vedoucí vychovatelka


Monika Burdová

burdova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3


Nataliya Dyug

dyug@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3


Jitka Kyselicová

kyselicova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3


Jana Novotná

novotna@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3


Mgr. Irena Tudorov

tudorov@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3, 220 990 862


Mgr. Nataliya Vaňková

vankova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3


Štěpánka Zárubová

zarubova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3


 

Nejnovější články a aktuality
ODlkMTAxZj