• Ambitions slider

Zaměstnanci

Aktualizováno 6. 1. 2020

Vedení školy

Ing. Iva Fischerová (FS)

  • ředitelka školy, výchovná poradkyně

fischerova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 886; 604 798 498
nová budova ZŠ (přízemí)

Vystudovala fakultu strojní Technické univerzity v Liberci, postgraduální studium pedagogiky a psychologie a postgraduální studium personálního managementu a řízení lidských zdrojů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působila jako středoškolská učitelka odborných předmětů, krátce v obchodní sféře a po dva roky vedla Fond ohrožených dětí ve funkci ředitelky.

V srpnu 2003 byla jmenována ředitelkou ZŠ a MŠ Dolní Břežany.

V tomto školním roce učí fyziku.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.


Mgr. Pavlína Nádvorníková (NÁ)

  • statutární zástupkyně ředitelky, koordinátorka tvroby školního vzdělávacího programu

nadvornikova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 885; 731 612 817
nová budova ZŠ (přízemí)

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy (učitelství cizích jazyků pro základní školy – francouzský jazyk) a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (filologie: český jazyk a literatura).
Od roku 1998 působila jako učitelka (a později také jako vedoucí Sekce společenských věd) na Škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha.
Na Základní škole v Dolních Břežanech působí od roku 2009 jako učitelka českého jazyka, od roku 2010 také jako koordinátorka školního vzdělávacího programu a od roku 2012 jako zástupkyně ředitelky školy.

V tomto školním roce učí český jazyk.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.


Mgr. Jana Zapotilová (ZA)

  • zástupkyně ředitelky školy, vedoucí Školního poradenského pracoviště, koordinátor inkluze, speciální pedagog

zapotilova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 890
nová budova ZŠ (2. patro)

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy (Integrované studium speciální pedagogiky se zaměřením na učitelství pro 1. stupeň speciálních škol).
Na Základní škole v Dolních Břežanech pracuje od roku 2001. Do roku 2011 působila jako učitelka prvního stupně.
Od začátku školního roku 2011/12 pracuje jako školní speciální pedagog. Absolvovala řadu kurzů a školení zaměřených na práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami.

Konzultační hodiny probíhají  po předchozí domluvě


Mgr. Kateřina Dorňáková (DR)

  • školní psycholog a speciální pedagog

dornakova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 896
nová budova ZŠ (přízemí)

Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity (obor Psychologie). Od roku 2013 působila na pozici psychologa a lektora v organizaci Prev-Centrum, kde se zaměřovala na práci s třídními kolektivy, jednotlivými žáky a učiteli v rámci primární prevence rizikového chování. Absolvovala Kurz krizové intervence (Remedium) a Výcvik poradenských a terapeutických dovedností (Elio). Průběžně se účastní kurzů a školení zaměřených na práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. Od února 2016 působí na naší škole jako školní psycholog a speciální pedagog.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.


Mgr. Barbora Kratochvílová (KV)

  • metodik, mentor

kratochvilovab@skolabrezany.cz
tel. 220 990 880
nová budova ZŠ (přízemí)


Učitelé 

Konzultační hodiny se všemi učiteli probíhají po předchozí domluvě.


Jonathan Barron (BJ)

barron@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 891

v tomto školním roce učí anglický jazyk a hudební výchovu


Mgr. Jolana Bohumská (BO)

bohumska@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 851

třídní 9. C
v tomto školním roce učí přírodopis a chemii 


Mgr. Alena Brožová (BV)

brozova@skolabrezany.cz
tel. 220 990 857

vyučující předmětu speciálně pedagogické péče, dějepisu a občanské výchovy


Mgr. Eva Březnová (BZ)

breznova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna)

třídní 7. C
v tomto školním roce učí český jazyk, matematiku, tělesnou a hudební výchovu


Stephan Di Cara, M. A. (DC)

dicara@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 891 (pouze pondělí a úterý)

v tomto školním roce učí anglický jazyk a matematické praktikum


Ing. Kateřina Čermáková (ČE)

cermakova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 889

třídní 4. B


Mgr. Ivana Dobešová (DO)

dobesova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 874 (třída)

třídní 4. C


Mgr. Pavlína Dvořáková (DV)

dvorakova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 898 (třída)

1. stupeň


Mgr. Marie Florianová (FL)

florianova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 851

třídní 8. C
v tomto školním roce učí matematiku a přírodopis


Bc. Rudolf Gabriš (GA)

gabris@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 853

v tomto školním roce učí přírodovědu, přírodopis, vlastivědu  a předmět výchova ke zdraví


Mgr. Adam Gallus (GL)

gallus@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 851

třídní 6. B
v tomto školním roce učí zeměpis


Lucie Gruberová (GR)

gruberova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 889 

třídní 4. A


Ing. Lucie Halbichová (HB)

halbichova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna)

třídní 5. C
v tomto školním roce učí matematiku


Mgr. Eliška Chvalovská, Ph.D. (CHV)

chvalovska@skolabrezany.cz
tel: 220 990 853 

třídní 7. B
v tomto školním roce učí český jazyk


Ing. Petra Jedličková (JE)

jedlickova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna) - pouze úterý a středa

v tomto školním roce učí informatiku


Bc. Tereza Koubová (KB)

koubovat@skolabrezany.cz
tel: 220 990 881 - mimo pátku

třídní 8. B
v tomto školním roce učí tělesnou výchovu


Mgr. Dana Kratochvílová (KT)

kratochvilova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 852

třídní 8. A
v tomto školním roce učí anglický jazyk, situační angličtinu a hudební výchovu


Mgr. Anna Křivská (KŘ)

krivska@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 865 (třída), 220 990 892-3

třídní 2. A
v tomto školním ruce učí také anglický jazyk


Jitka Kyselicová (KY)

kyselicova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna)

třídní 5. B


Mgr. Kateřina Landová (LA)

landova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 899 (třída)

třídní 2. C
důvěrník Klubu mladého čtenáře


Mgr. Zuzana Macáková (MA)

macakova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna) - mimo čtvrtek

v tomto školním roce učí výtvarnou výchovu a předmět člověk a práce


Michal Manhart (MT)

manhart@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna) - pouze pátek

v tomto školním roce učí informatiku


Markéta Marani (MN)

marani@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 852  - mimo středy

v tomto školním roce učí anglický jazyk


Michaela Mařáková (MŘ)

marakova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 891 - pouze pondělí, středa, pátek

v tomto školním roce učí anglický jazyk


Mgr. Hana Mäsiarová (MS)

masiarova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 852 - kromě pátku

v tomto školním roce učí anglický a španělský jazyk


Mgr. Ivo Mikšovský (MI)

miksovsky@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 853

třídní 7.A
v tomto školním roce učí český jazyk a občanskou výchovu
metodik prevence


Bc. Petr Nádvorník (ND)

nadvornik@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 851

třídní 5. D
metodik ICT
instruktor lyžování
v tomto školním roce učí matematiku, fyziku a informatiku


Mgr. Vladimíra Nejdlová (NJ)

nejdlova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 851

v tomto školním roce učí matematiku a  anglický jazyk 


Mgr. Vladimíra Němcová (NĚ)

nemcova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 852

třídní 9. B
v tomto školním roce učí anglický jazyk a matematiku


Mgr. Lenka Procházková (PZ)

prochazkova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 875 (třída)

třídní 3.C


Ing. Radka Rysová (RY)

rysova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna)

třídní 6.A
v tomto školním roce učí přírodopis, zeměpis, výchovu ke zdraví, předmět člověk a práce a hudební výchovu
koordinátorka mimoškolní činnosti


Mgr. Lucie Stopková (SP)

stopkova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 852 - mimo středy

v tomto školním roce učí anglický jazyk


MgA. Kateřina Sušková, Ph.D. (SU)

suskova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna) - pouze středa

v tomto školním roce učí výtvarnou výchovu


Jan Šabacký (ŠB)

sabacky@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 881 

v tomto školním roce učí tělesnou výchovu


Mgr. Dagmar Tejklová Kunhartová (TE)

tejklova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 867 (třída), 220 990 892 - 3

třídní 2. B


Mgr. Olga Tlamsová (TL)

tlamsova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 861 (třída), 220 990 892-3

1. stupeň


Mgr. Irena Tudorov (TU)

tudorov@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 860 (třída), 220 990 889

1. stupeň


Mgr. Irena Varajová (VR)

varajova@skolabrezany.cz
tel.:220 990 866 (třída), 220 990 892-3

třídní 3. A
v tomto školním roce vyučuje také anglický jazyk


Mgr. Eva Veselá (VE)

vesela@skolabrezany.cz
tel.:220 990 864 (třída), 220 990 889

třídní 4. B


Anna Vlčková (VL)

vlckova@skolabrezany.cz
tel.:220 990 853

v tomo školním roce vyučuje český jazyk


Mgr. et Mgr. Barbora Volfová (VF)

volfova@skolabrezany.cz
tel.:220 990 852

třídní 5. A
v tomo školním roce vyučuje německý a český jazyk


Iva Vrchotková (VT)

vrchotkova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 851

třídní 9. A
v tomto školním roce učí fyziku a dějepis


Mgr. Ing. Alena Vyšínová (VY)

vysinova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna)

třídní 6. C
v tomto školním roce učí občanskou výchovu a dějepisAsistentky pedagoga

Mgr. Olga Procházková

prochazkovao@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 889

1. A


Bc. Pavla Mertlíková

mertlikova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 892 - 3

1. B


Eva Pecháčková

pechackova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882 - 3

3. A


Jitka Kyselicová

kyselicova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna)

5. B


Mgr. Nataliya Vaňková

vankova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882 - 3

6. A


Anna Vlčková 

vlckova@skolabrezany.cz
tel.:220 990 853

6. B


Ludmila Havelková

havelkova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 817 (sborovna)
 


Vychovatelky školní družiny

Marcela Nygrýnová

  • vedoucí vychovatelka

nygrynova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3 nebo 731 612 818


Nataliya Dyug

dyug@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3


Jitka Kyselicová

kyselicova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3


Jana Novotná

novotna@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3


Mgr. Nataliya Vaňková

vankova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3


Štěpánka Zárubová

zarubova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 882-3


 

Nejnovější články a aktuality
Y2ZmOWE1