• Ambitions slider

Zaměstnanci

Aktualizováno 21. 1. 2021


Vedení školy

Ing. Iva Fischerová (FS)

 • ředitelka školy, výchovná poradkyně

fischerova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 886; 604 798 498
nová budova ZŠ (přízemí)

Vystudovala fakultu strojní Technické univerzity v Liberci, postgraduální studium pedagogiky a psychologie a postgraduální studium personálního managementu a řízení lidských zdrojů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působila jako středoškolská učitelka odborných předmětů, krátce v obchodní sféře a po dva roky vedla Fond ohrožených dětí ve funkci ředitelky.

V srpnu 2003 byla jmenována ředitelkou ZŠ a MŠ Dolní Břežany.

V tomto školním roce učí fyziku.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.


Mgr. Pavlína Nádvorníková (NÁ)

 • statutární zástupkyně ředitelky, koordinátorka tvorby školního vzdělávacího programu

nadvornikova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 885; 731 612 817
nová budova ZŠ (přízemí)

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy (učitelství cizích jazyků pro základní školy – francouzský jazyk) a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (filologie: český jazyk a literatura).
Od roku 1998 působila jako učitelka (a později také jako vedoucí Sekce společenských věd) na Škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha.
Na Základní škole v Dolních Břežanech působí od roku 2009 jako učitelka českého jazyka, od roku 2010 také jako koordinátorka školního vzdělávacího programu a od roku 2012 jako zástupkyně ředitelky školy.

V tomto školním roce učí český jazyk.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.


Mgr. Jana Zapotilová (ZA)

 • zástupkyně ředitelky školy, vedoucí Školního poradenského pracoviště, koordinátor inkluze, speciální pedagog

zapotilova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 890
nová budova ZŠ (2. patro)

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy (Integrované studium speciální pedagogiky se zaměřením na učitelství pro 1. stupeň speciálních škol).
Na Základní škole v Dolních Břežanech pracuje od roku 2001. Do roku 2011 působila jako učitelka prvního stupně.
Od začátku školního roku 2011/12 pracuje jako školní speciální pedagog. Absolvovala řadu kurzů a školení zaměřených na práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami.

Konzultační hodiny probíhají po předchozí domluvě


Ing. Kamila Menclová

 • HR Manažer, personalista

menclova@skolabrezany.cz
tel. 220 990 857
nová budova ZŠ (přízemí)

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze (rok ukončení 2001). Na Základní škole v Dolních Břežanech pracuje od ledna 2020. Do té doby působila v zahraničních korporacích ve vedoucích pozicích v oblasti lidských zdrojů.


Učitelé

Konzultační hodiny se všemi učiteli probíhají po předchozí domluvě.


Mgr. Jolana Bohumská (BO)

bohumska@skolabrezany.cz

třídní 8. C

v tomto školním roce učí přírodopis a chemii 


Ing. Kateřina Čermáková (ČE)

cermakova@skolabrezany.cz

třídní 4. B


Mgr. Kateřina Dorňáková (DR)

dornakova@skolabrezany.cz

tel.: 220 990 896
nová budova ZŠ (přízemí)

školní psycholog a speciální pedagog


Mgr. Pavlína Dvořáková (DV)

dvorakova@skolabrezany.cz

třídní 2.C


Mgr. Marie Florianová (FL)

florianova@skolabrezany.cz

třídní 9. C

v tomto školním roce učí matematiku a přírodopis


Mgr. Adam Gallus (GL)

gallus@skolabrezany.cz

třídní 7. B

v tomto školním roce učí zeměpis


Mgr. Lucie Gruberová (GR)

gruberova@skolabrezany.cz

třídní 1. C

v tomto školním roce učí také výtvarnou výchovu


Ing. Lucie Halbichová (HB)

halbichova@skolabrezany.cz

třídní 6. C

v tomto školním roce učí matematiku a občanskou výchovu


Štěpán Hamerník (HA)

hamernik@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí předmět člověk a práce


Mgr. Martina Hortová (HT)

hortova@skolabrezany.cz

třídní 1. B


Petr Honza (HZ)

honza@skolabrezany.cz

správce dílen; v tomto školním roce učí předmět člověk a práce


Mgr. Eliška Chvalovská, Ph.D. (CHV)

chvalovska@skolabrezany.cz

třídní 8. B

v tomto školním roce učí český jazyk, hudební výchovu a občanskou výchovu


Ing. Petra Jedličková (JE)

jedlickova@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí informatiku


Bc. Tereza Koubová (KB)

koubovat@skolabrezany.cz

třídní 9. B

v tomto školním roce učí tělesnou výchovu


Sarah Kožuch

kozuch@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí anglický jazyk, rodilá mluvčí


 

Mgr. Dana Kratochvílová (KT)

kratochvilova@skolabrezany.cz

třídní 9. A

v tomto školním roce učí anglický jazyk, situační angličtinu a hudební výchovu


Mgr. Anna Křivská (KŘ)

krivska@skolabrezany.cz

třídní 3. A

v tomto školním roce učí anglický jazyk


Mgr. Kateřina Landová (LA)

landova@skolabrezany.cz

třídní 3. C

kontaktní osoba Klubu mladého čtenáře


Mgr. et Mgr. Barbora Lukešová (LU)

lukesova@skolabrezany.cz

třídní 6. A

v tomto školním roce vyučuje německý a český jazyk


Mgr. Zuzana Macáková (MA)

macakova@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí výtvarnou výchovu


Bc. Markéta Marani (MN)

marani@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí anglický jazyk


Michaela Mařáková (MŘ)

marakova@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí anglický jazyk


Mgr. Hana Mäsiarová (MS)

masiarova@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí výtvarnou výchovu a španělský jazyk


Bc. Zuzana Mojžíšková

mojziskova@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí anglický jazyk


Mgr. Ivo Mikšovský (MI)

miksovsky@skolabrezany.cz
metodik prevence

třídní 8.A

v tomto školním roce učí český jazyk


Mgr. Markéta Vyleťal Muzikářová (MZ)

muzikarova@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí hudební výchovu


Bc. Petr Nádvorník (ND)

nadvornik@skolabrezany.cz

metodik ICT

instruktor lyžování

třídní 6. D

v tomto školním roce učí matematiku, fyziku a informatiku


Mgr. Vladimíra Nejdlová (NJ)

nejdlova@skolabrezany.cz

třídní 6.B

v tomto školním roce učí matematiku


Mgr. Vladimíra Němcová (NĚ)

nemcova@skolabrezany.cz

třídní 5. A

v tomto školním roce učí anglický jazyk a matematiku


Ing. Pavel Novák (NK)

novak@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí fyziku, informatiku a výtvarnou výchovu


 

Mgr. Filip Procházka (PA)

prochazka@skolabrezany.cz

třídní 5. C

v tomto školním roce učí dějepis, vlastivědu a český jazyk


Mgr. Lenka Procházková (PZ)

prochazkova@skolabrezany.cz

třídní 4.C


Ing. Radka Rysová (RY)

rysova@skolabrezany.cz

třídní 7.A

v tomto školním roce učí přírodopis, předmět člověk a práce a hudební výchovu


Mgr. Anna Sacha (SA)

sacha@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí přírodopis, vlastivědu, zeměpis a předmět výchova ke zdraví


Dominique Mary Spalovsky

spalovsky@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí anglický jazyk, rodilá mluvčí


Mgr. Lucie Stopková (SP)

stopkova@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí anglický jazyk


Miloslava Strnadová (SD)

strnadova@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí předmět člověk a práce


Jan Šabacký (ŠB)

sabacky@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí tělesnou výchovu


Mgr. Zuzana Štambachová (ŠT)

stambachova@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí anglický jazyk


Mgr. Dagmar Tejklová Kunhartová (TE)

tejklova@skolabrezany.cz

třídní 3. B


Mgr. Olga Tlamsová (TL)

tlamsova@skolabrezany.cz

třídní 2.B


Mgr. Irena Tudorov (TU)

tudorov@skolabrezany.cz

třídní 2.A


Mgr. Irena Varajová (VR)

varajova@skolabrezany.cz

třídní 4. A


Anna Vlčková (VL)

vlckova@skolabrezany.cz

třídní 5.B

v tomto školním roce vyučuje český jazyk a výtvarnou výchovu


Iva Vrchotková (VT)

vrchotkova@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí fyziku a dějepis


Mgr. Ing. Alena Vyšínová (VY)

vysinova@skolabrezany.cz

třídní 7. C

v tomto školním roce učí občanskou výchovu, dějepis a předmět výchova ke zdraví


Kateřina Wernerová (WE)

wernerova@skolabrezany.cz

třídní 1. A


Asistentky pedagoga


Mgr. Renata Olivová

olivova@skolabrezany.cz


Mgr. Olga Őztokat Procházková

prochazkovao@skolabrezany.cz


Bc. Pavla Mertlíková

mertlikova@skolabrezany.cz


Jitka Kyselicová

kyselicova@skolabrezany.cz


Mgr. Nataliya Vaňková

vankova@skolabrezany.cz 


Ludmila Havelková Hofmanová

havelkova@skolabrezany.cz


Školní družina


Marcela Nygrýnová

 • vedoucí vychovatelka

nygrynova@skolabrezany.cz

tel.: 220 990 882-3 nebo 731 612 818


Nataliya Dyug

dyug@skolabrezany.cz

tel.: 220 990 882-3


Jitka Kyselicová

kyselicova@skolabrezany.cz

tel.: 220 990 882-3


Jana Novotná

novotna@skolabrezany.cz

tel.: 220 990 882-3


Mgr. Nataliya Vaňková

vankova@skolabrezany.cz

tel.: 220 990 882-3


Štěpánka Zárubová

zarubova@skolabrezany.cz

tel.: 220 990 882-3


Barbora Karásková

karaskova@skolabrezany.cz

tel.: 220 990 882-3


Nepedagogové

Eva Gačová
 • vedoucí kanceláře školy

gacova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 887


Ing. Monika Urbanová, MBA

 • ekonomka školy

urbanova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 814


Jana Manhartová

 • hospodářka

manhartova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 815


Martin Mihaliček

 • technický pracovník – správce budovy

telocvicna@skolabrezany.cz
tel.: 739 256 919


Stanislav Hruška

 • technický pracovník – školník

hruska@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 816


Petr Honza

 • technický pracovník – správce dílen

honza@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 848


 

Nejnovější články a aktuality
ZDg5YT