• Ambitions slider

Zaměstnanci

Aktualizováno 20. 8. 2021


Vedení školy

 

Ing. Iva Fischerová

ředitelka školy, výchovná poradkyně

fischerova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 886; 604 798 498

Vystudovala fakultu strojní Technické univerzity v Liberci, postgraduální studium pedagogiky a psychologie a postgraduální studium personálního managementu a řízení lidských zdrojů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působila jako středoškolská učitelka odborných předmětů, krátce v obchodní sféře a po dva roky vedla Fond ohrožených dětí ve funkci ředitelky.

V srpnu 2003 byla jmenována ředitelkou ZŠ a MŠ Dolní Břežany.

V tomto školním roce učí fyziku.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.


Mgr. Pavlína Nádvorníková

statutární zástupkyně ředitelky, koordinátorka tvorby školního vzdělávacího programu

nadvornikova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 885; 731 612 817

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy (učitelství cizích jazyků pro základní školy – francouzský jazyk) a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (filologie: český jazyk a literatura).

Od roku 1998 působila jako učitelka (a později také jako vedoucí Sekce společenských věd) na Škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha.
Na Základní škole v Dolních Břežanech působí od roku 2009 jako učitelka českého jazyka, od roku 2010 také jako koordinátorka školního vzdělávacího programu a od roku 2012 jako zástupkyně ředitelky školy.

V tomto školním roce učí český jazyk.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.


Mgr. Jana Zapotilová

zástupkyně ředitelky školy, vedoucí Školního poradenského pracoviště, koordinátor inkluze, speciální pedagog

zapotilova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 890; 605 827 670
 

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy (Integrované studium speciální pedagogiky se zaměřením na učitelství pro 1. stupeň speciálních škol).
Na Základní škole v Dolních Břežanech pracuje od roku 2001. Do roku 2011 působila jako učitelka prvního stupně.
Od začátku školního roku 2011/12 pracuje jako školní speciální pedagog. Absolvovala řadu kurzů a školení zaměřených na práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami.

Konzultační hodiny probíhají po předchozí domluvě


Ing. Kamila Menclová

HR Manažerka/Personalistka

menclova@skolabrezany.cz
tel. 220 990 857; 731 544 504

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Na Základní škole v Dolních Břežanech pracuje od ledna 2020. Do té doby působila v zahraničních korporacích ve vedoucích pozicích v oblasti lidských zdrojů.


Učitelé

Konzultační hodiny se všemi učiteli probíhají po předchozí domluvě.

 

Mgr. Jolana Bohumská

bohumska@skolabrezany.cz

třídní 9. C

v tomto školním roce učí chemii a přírodopis


Ing. Kateřina Čermáková

cermakova@skolabrezany.cz

třídní 4.A


Mgr. Pavlína Dvořáková

dvorakova@skolabrezany.cz

třídní 3.C


Mgr. Marie Florianová

florianova@skolabrezany.cz

třídní 5.B

v tomto školním roce učí matematiku a přírodopis


Mgr. Adam Gallus

gallus@skolabrezany.cz

třídní 8. B

v tomto školním roce učí zeměpis


Mgr. Lucie Gruberová

gruberova@skolabrezany.cz

třídní 2. C

v tomto školním roce učí také výtvarnou výchovu


Ing. Lucie Halbichová

halbichova@skolabrezany.cz

třídní 7. C

v tomto školním roce učí matematiku


Štěpán Hamerník

hamernik@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí předmět člověk a práce


Mgr. Martina Hortová

hortova@skolabrezany.cz

třídní 2.B


Petr Honza

honza@skolabrezany.cz

správce dílen

v tomto školním roce učí předmět člověk a práce


Tereza Hrejsemnou, MBA.

hrejsemnou@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí německý jazyk


Mgr. Ingrid Hubáček

hubacek@skolabrezany.cz

třídní 1.B

v tomto školním roce učí také hudební výchovu


Mgr. Jana Hubová, DiS.

hubova@skolabrezany.cz

třídní 1.A

v tomto školním roce učí také hudební výchovu


Mgr. Eliška Chvalovská, Ph.D.

chvalovska@skolabrezany.cz

třídní 9. B

v tomto školním roce učí český jazyk


Ing. Petra Jedličková

jedlickova@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí informatiku a matematiku


Mgr. Tereza Koubová

koubovat@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí tělesnou výchovu


Mgr. Dana Kratochvílová

kratochvilova@skolabrezany.cz

třídní 6.B

v tomto školním roce učí anglický jazyk a hudební výchovu


Mgr. Lenka Kravčaková

kravcakova@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí český jazyk a matematiku


Mgr. Kateřina Krupková

krupkova@skolabrezany.cz

třídní 5. A

v tomto školním roce učí přírodovědu, vlastivědu, přírodopis, dějepis, zeměpis a hudební výchovu


Mgr. Anna Křivská

krivska@skolabrezany.cz

třídní 3. A


Mgr. Kateřina Landová

landova@skolabrezany.cz

třídní 4.C

v tomto školním roce učí také výtvarnou výchovu

kontaktní osoba Klubu mladého čtenáře


Mgr. et Mgr. Barbora Lukešová

lukesova@skolabrezany.cz

třídní 7. A

v tomto školním roce učí německý, český jazyk a výtvarnou výchovu


Mgr. Zuzana Macáková

macakova@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí výtvarnou výchovu


Ing. Zuzana Martirosjan, DiS.

martirosjan@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí anglický jazyk


Vilém Mařák

marak@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí anglický jazyk


Michaela Mařáková

marakova@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí anglický jazyk


Mgr. Hana Mäsiarová

masiarova@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí španělský jazyk a výtvarnou výchovu


Mgr. Ivo Mikšovský

miksovsky@skolabrezany.cz

třídní 9.A

metodik prevence

v tomto školním roce učí český jazyk a občanskou výchovu


Bc. Zuzana Mojžíšková

mojziskova@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí anglický jazyk


Mgr. Markéta Vyleťal Muzikářová

muzikarova@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí hudební výchovu


Bc. Petr Nádvorník

nadvornik@skolabrezany.cz

třídní 7.D

metodik ICT

instruktor lyžování

v tomto školním roce učí matematiku a fyziku


Mgr. Vladimíra Nejdlová

nejdlova@skolabrezany.cz

třídní 7.B

v tomto školním roce učí fyziku, matematiku a tělesnou výchovu


Mgr. Vladimíra Němcová

nemcova@skolabrezany.cz

třídní 6. A

v tomto školním roce učí anglický jazyk, matematiku a hudební výchovu


Ing. Pavel Novák

novak@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí fyziku, informatiku a výtvarnou výchovu


 

Mgr. Lenka Procházková

prochazkova@skolabrezany.cz

třídní 1.C

v tomto školním roce učí také hudební výchovu


Mgr. Filip Procházka

prochazka@skolabrezany.cz

třídní 6.C

v tomto školním roce učí dějepis a český jazyk


Ing. Radka Rysová

rysova@skolabrezany.cz

třídní 8.A

v tomto školním roce učí přírodopis, předmět člověk a práce a zeměpis


Bc. Petra Slámová Oborná

slamova@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí anglický jazyk


Dominique Mary Spalovsky

spalovsky@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí anglický jazyk, rodilá mluvčí


Mgr. Lucie Stopková

stopkova@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí anglický jazyk


Miloslava Strnadová

strnadova@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí předmět člověk a práce a výtvarnou výchovu


Jan Šabacký

sabacky@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí tělesnou výchovu


Mgr. Kateřina Šímová

simova@skolabrezany.cz

v tomto školním roce učí anglický jazyk


Mgr. Dagmar Tejklová Kunhartová

 

tejklova@skolabrezany.cz

třídní 4.B


Mgr. Olga Tlamsová

tlamsova@skolabrezany.cz

třídní 3.B


Bc. Kateřina Urbanová

urbanovak@skolabrezany.cz

třídní 5.C

v tomto školním roce učí český jazyk


Bc. Kateřina Urbanová

urbanovak@skolabrezany.cz

třídní 5.C

v tomto školním roce učí český jazyk


 

Mgr. Ing. Alena Vyšínová Matičková

vysinova@skolabrezany.cz

třídní 8. C

v tomto školním roce učí občanskou výchovu, dějepis a předmět výchova ke zdraví


Kateřina Wernerová

wernerova@skolabrezany.cz

třídní 2.A


Asistentky pedagoga

 

Mgr. Karolína Davidová

davidova@skolabrezany.cz


Ludmila Havelková Hofmanová

havelkova@skolabrezany.cz


Jitka Kyselicová

kyselicova@skolabrezany.cz


Bc. Pavla Mertlíková

mertlikova@skolabrezany.cz 


Bc. Pavla Myšková

myskova@skolabrezany.cz 


Mgr. Nataliya Vaňková

vankova@skolabrezany.cz 

 

 

Vychovatelky školní družiny

 

Marcela Nygrýnová

vedoucí vychovatelka

nygrynova@skolabrezany.cz

tel.: 220 990 882-3 nebo 731 612 818


Nataliya Dyug

dyug@skolabrezany.cz

tel.: 220 990 882-3


Ludmila Havelková Hofmanová

havelkova@skolabrezany.cz

tel.: 220 990 882-3


Jana Novotná

novotna@skolabrezany.cz

tel.: 220 990 882-3


Martina Rychetníková

rychetnikova@skolabrezany.cz

tel.: 220 990 882-3


Mgr. Nataliya Vaňková

vankova@skolabrezany.cz

tel.: 220 990 882-3


Štěpánka Zárubová

zarubova@skolabrezany.cz

tel.: 220 990 882-3

 

Školní poradenské pracoviště

 

Mgr. Jana Zapotilová

vedoucí školního poradenského pracoviště, speciální pedagog a koordinátor inkluze

zapotilova@skolabrezany.cz

 tel. 220 990 890; 605 827 670


Mgr. Kateřina Dorňáková

školní psycholog a speciální pedagog

dornakova@skolabrezany.cz

tel. 220 990 896


Ing. Iva Fischerová

výchovný poradce

fischerova@skolabrezany.cz

tel. 220 990 886; 604 798 498


Mgr. Ivo Mikšovský

metodik prevence 

miksovsky@skolabrezany.cz

tel. 220 990 853


Mgr. Ing. Alena Vyšínová Matičková

vysinova@skolabrezany.cz

 


Nepedagogové

 

Eva Gačová

vedoucí kanceláře školy

gacova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 887


Petr Honza

technický pracovník – správce dílen

honza@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 848


Stanislav Hruška

technický pracovník – školník

hruska@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 816


Jana Manhartová

Hospodářka, studijní oddělení

manhartova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 815; 734 323 977


Ing. Kamila Menclová

HR Manažerka/Personalistka

menclova@skolabrezany.cz

tel. 220 990 857; 731 544 504


Martin Mihaliček

technický pracovník – správce budovy

telocvicna@skolabrezany.cz
tel.: 739 256 919


Ing. Monika Urbanová, MBA.

ekonomka

urbanova@skolabrezany.cz
tel.: 220 990 814

Nejnovější články a aktuality
ZTRjYzUz