• Ambitions slider

Zápis do MŠ

PŘIJĎTE SE SEZNÁMIT S PROSTŘEDÍM ŠKOLKY - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE KONÁ
V ÚTERÝ 14.5.2019 OD 9:30 DO 11:30 HOD. 
V ZELENÉ TŘÍDĚ (BUDOVA MŠ I.)


ZÁPIS DO MŠ SE KONÁ V ÚTERÝ 14.5.2019 OD 8:00 DO 17:00 HOD.

K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti ve věku od tří let do začátku povinné školní docházky.
Děti budou přijímány v následujícím pořadí:

1. Děti, které k 31. 8. 2019 dovrší pěti let („předškoláci“) s trvalým pobytem v obci Dolní Břežany (včetně Lhoty a Zálep).
2. Ostatní děti v následujícím pořadí:
    2.1 Děti podle věku (od nejstarších po nejmladší) s trvalým pobytem dítěte i zák. zástupce v obci Dolní Břežany žádající
          o celodenní docházku do MŠ
    2.2 Podle preferencí a zájmu rodičů je možno přijmout děti s trvalým pobytem v obci Dolní Břežany (včetně Lhoty a Zálep)
          i na tzv. střídavou docházku. (Model, kdy dvě děti sdílí jedno místo v mateřské škole.)
    2.3 Děti z jiných obcí (mimo Dolní Břežany) podle věku - od nejstarších po nejmladší.
 

​INFORMACE A FORMULÁŘE K  ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020


Formuláře ke stažení:


Dokument Výzva k nahlédnutí do spisu bude k dispozici v den zápisu v kanceláři MŠ.

 

Nejnovější články a aktuality
Y2Q2Z