• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Zkvalitnění výuky v ZŠ Dolní Břežany

Název projektu:                                            Zkvalitnění výuky v ZŠ Dolní Břežany
Reg. č.:                                                            CZ.1.07/1.1.00/56.2364

Operační program:                                        OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
Prioritní osa:                                                   1. Počáteční vzdělávání
Oblast podpory:                                             1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Doba realizace:                                              1. 7. – 31. 12. 2015
Výše schválené dotace:                                 311 340 Kč


Projekt se zaměřil na 2 základní aktivity:

  • „Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti“– cílem této aktivity bylo zejména zavedení čtenářských dílen do výuky Českého jazyka a literatury s cílem zvýšit zájem o čtenářství a zlepšit čtenářskou gramotnost. Čtenářské dílny proběhly v 8 ročnících (1. – 8. třída) – v každé ročníku vždy v 1 třídě. Učitelé si pro každý ročník připravili tematické plány pro deset čtenářských dílen realizovaných během jednoho školního roku. V rámci projektu bylo dále zakoupeno na základě seznamu od učitelů 400 nových knih v papírové podobě, které budou žákům v hodinách k dispozici. Škola z projektu rovněž pořídila elektronické čtečky pro žáky.
  • „Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí“ – díky realizaci projektu škola navázala partnerské vztahy se slovenskou základní školou z Trenčína. Na základě navázaného partnerství došlo k výměně zkušeností s výukou přírodovědných předmětů, probrány byly příklady dobré praxe, možnosti práce s technikou, moderní metody využívané ve výuce.

Realizace projektu velmi pozitivně přispěla ke zkvalitnění výuky zejména českého jazyka. Navázaná spolupráce otevřela nově možnosti pro sdílení zkušeností a znalostí i do budoucna.

 

Nejnovější články a aktuality
OGExMGRlOW