• Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider
  • Ambitions slider

Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ a MŠ Dolní Břežany (2016)

Název projektu:                            Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ a MŠ Dolní Břežany (2016)
Reg. č.:                                            CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003359

Operační program:                        Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa:                                   PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Výzva:            02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
Doba realizace:                              1. 9. 2016 – 31. 8. 2018
Výše schválené dotace:                 1 729 324 Kč


V rámci této výzvy se projekt zaměřil na více aktivit v rámci mateřské i základní školy s cílem zejména personálně posílit odborné zázemí školy a školky pro práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami a podpořit osobnostní profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání. Projekt obsahuje tyto aktivity:

  • Po dobu 2 let bude z projektu hrazen na poloviční úvazek školní asistent pro MŠ, který bude zejména v dopoledních hodinách pomáhat učitelkám mateřské školy při práci s dětmi.
  • Učitelky MŠ projdou sérií kurzů zaměřených na nácvik na čtenářskou gramotnost a na problematiku polytechnického vzdělávání.
  • Všechny učitelky MŠ budou mít v průběhu 2 let možnost využít služeb mentora. Mentor bude zajišťovat supervizi pro celý učitelský tým.
  • ZŠ bude mít díky realizaci projektu zajištěno na 2 roky financování polovičních úvazků pro speciálního pedagoga a psychologa, kteří budou úzce spolupracovat s pedagogickým sborem při řešení specifických potřeb žáků.
  • Učitelé ZŠ projdou rovněž sérií vzdělávacích kurzů zaměřených na matematickou gramotnost a přírodovědné vzdělávání.

Realizace projektu do budoucna může zásadně přispět k nárůstu kvality vzdělávání v obci i v regionu.

Nejnovější články a aktuality
NDY4OG