Školství v Dolních Břežanech má hluboké kořeny

Podle historických pramenů probíhalo v obci vyučování už minimálně od 18. století v doškové chalupě č.p. 35, kde byla jedna učebna pro všechny žáky. Tento objekt dnes již neexistuje. Nedaleko břežanské kaple a zámku byla první samostatná školní budova postavena v roce 1826 břežanským patronem, pražským arcibiskupem Václavem Leopoldem Chlumčanským.  Při slavnostním otevření věnoval arcibiskup škole hedvábný prapor, který je v břežanské škole uložen dosud. Ve školní budově byly zpočátku jen dvě třídy, sborovna a byt řídícího učitele. Vedle školy byla zahrada, kde děti pracovaly při ručních pracích. Tělocvik probíhal na dvorku, fotbalovém hřišti nebo v hasičském sále. V roce 1881 byla škola rozšířena o další třídu, neboť dětí přibývalo a k obci byly přiškoleny Cholupice, Lhota, Točná a po kratším období i Písnice. V roce 1881 také začal psát řídící učitel, pan Damas Muchka, naprosto půvabnou a cennou školní kroniku, která se zachovala dodnes…

Pár útržků z nejstarší školní kroniky:

… v roce 1881 byly u školy vysázeny 4 památeční   lípy na počest Jeho císařské Výsosti prince Rudolfa a princezny Stefanie

… v roce 1898 proběhla ve škole významná oslava padesátiletého jubilea panování císaře Františka Josefa I. Po smrti tohoto panovníka v roce 1916 a korunovaci nového panovníka krále Karla I. zasadili žáci školy památné stromy na školním hřišti

…28. října 1918 byla vyhlášena samostatnost ČSR; v červenci 1919 se na břežanském zámku na čas usídlil T.G.Masaryk

…při škole začala fungovat školní rada, která organizovala a finančně zajišťovala opravy školní budovy…., tolik jen krátká ukázka z našich školních kronik.

V září 1984 se břežanská škola přesunula do nové budovy v ulici Na Vršku, kde se postupně rozrostla do dnešní podoby a krásy.

V nedávné minulosti jsme dvakrát uspořádali vzpomínkové slavnosti u příležitosti výročí založení školy. V roce 2006 to byla velkolepá a nezapomenutelná oslava 180. výročí školy, čestným a vzácným hostem byl tehdy pan Kardinál Miloslav Vlk.  Na podzim roku 2016 proběhla trochu jinak pojatá, ale také velmi zdařilá oslava 190. výročí. Obě oslavy byly krom slavnostního vzpomínkového programu spojené s výstavami. Podrobněji celou košatou a zajímavou, dnes už 196 let dlouhou, historii břežanské školy (i pro potřeby tohoto webu) pečlivě zpracováváme…

Jako ochutnávku si prohlédněte pár střípků ze dvou výše zmíněných slavností.

 

Sdílet  

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies