Všeobecné třídy

Všeobecné třídy

Do všeobecných tříd přijímáme děti ze spádového obvodu školy, tj. z Dolních Břežan (včetně Lhoty a Zálep). Zápis do prvních tříd probíhá každý rok v dubnu. Tyto třídy otvíráme vždy dvě; průměrný počet žáků ve všeobecných třídách na prvním i druhém stupni je cca 23,5.

V naší škole (oproti řadě ostatních základních škol) vyučujeme angličtinu už od první třídy, od sedmého ročníku začínají pak žáci s druhým cizím jazykem (němčina nebo španělština).

Důraz klademe na kvalitní výuku českého jazyka, matematiky (na prvním stupni aplikujeme většinově metodiku prof. Hejného) i přírodovědných předmětů. Skvělé vybavení školy učebními pomůckami i moderní IT technikou nám umožnuje rozvíjet děti ve všech oblastech. Naprosto nadstandardní zázemí (v podobě moderních polyfunkčních dílen) máme pro výuku praktických, technických, řemeslných i uměleckých činností a oborů. Všestranné sportovní vyžití našim žákům, jak v hodinách tělesná výchovy, tak mimo ně, umožňuje krásná prostorná sportovní hala a hřiště.

Naší snahou je, aby každý náš žák objevil své silné stránky a oblasti, které ho baví, a ty dále rozvíjel.

Učební plány všeobecných tříd

Učební plán pro 1. stupeň pro žáky nastupující do 1. ročníku 1. 9. 2020 a později

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Vyučovací předmět

Ročník

Minimální

Disponibilní

1.

2.

3.

4.

5.

1. st.

dotace

hodiny

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

Český jazyk

8

8

9

7

7

39

33

6

Cizí jazyk

Anglický jazyk

2

2

3

3

3

13

9

4

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4

5

5

5

23

20

3

Informační a komunikační technologie

Informatika

 

 

 

1

1

2

2

 

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

2

 

 

6

11

3

Přírodověda

 

 

 

2

2

4

 

 

Vlastivěda

 

 

 

2

2

4

 

 

Člověk a společnost

Dějepis

Dějepis

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k občanství

Občanská výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a příroda

Fyzika

Fyzika

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemie

Chemie

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodopis

Přírodopis

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis

Zeměpis

 

 

 

 

 

 

 

 

Umění a kultura

Umění a kultura

Výtvarná výchova

1

2

2

1

1

7

12

 

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

 

 

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

10

 

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

Člověk a práce

1

1

1

1

1

5

5

 

 

Volitelné předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková povinná časová dotace

 

 

21

22

25

25

25

118

102

16

Učební plán pro 1. stupeň pro žáky nastupující do 1. ročníku 1. 9. 2019 a dříve

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Vyučovací předmět

Ročník

Minimální

Disponibilní

1.

2.

3.

4.

5.

1. st.

dotace

hodiny

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

Český jazyk

9

8

9

7

7

40

33

7

Cizí jazyk

Anglický jazyk

 

 

3

3

3

9

9

 

Matematika a její aplikace

Matematika

4

5

4

5

5

23

20

3

Informační a komunikační technologie

Informatika

 

 

 

1

1

2

2

 

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

2

 

 

6

11

3

Přírodověda

 

 

 

2

2

4

 

 

Vlastivěda

 

 

 

2

2

4

 

 

Člověk a společnost

Dějepis

Dějepis

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k občanství

Občanská výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a příroda

Fyzika

Fyzika

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemie

Chemie

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodopis

Přírodopis

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis

Zeměpis

 

 

 

 

 

 

 

 

Umění a kultura

Umění a kultura

Výtvarná výchova

1

2

2

1

1

7

12

 

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

 

 

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Tělesná výchova

3

3

3

2

2

13

10

3

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

Člověk a práce

1

1

1

1

1

5

5

 

 

Volitelné předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková povinná časová dotace

 

 

21

22

25

25

25

118

102

16

Učební plán pro 2. stupeň (podle revize RVP 2021, nová informatika – v roce 2023/2024 platí pouze pro 6. a 7. ročník)

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Vyučovací předmět

Ročník

Minimální

Disponibilní

6.

7.

8.

9.

2. st.

dotace

hodiny

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

Český jazyk

5

5

5

5

20

15

5

Cizí jazyk

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

12

 

Další cizí jazyk

 

0

2

2

2

6

6

 

Matematika a její aplikace

Matematika

5

5

5

5

20

15

5

Informační a komunikační technologie

Informatika

1

1

1

1

4

4

 

Člověk a jeho svět

Prvouka

 

 

 

 

 

 

 

Přírodověda

 

 

 

 

 

 

 

Vlastivěda

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a společnost

Dějepis

Dějepis

2

2

2

2

8

10

1

Výchova k občanství

Občanská výchova

 

1

1

1

3

 

 

Člověk a příroda

Fyzika

Fyzika

2

2

2

2

8

20

7

Chemie

Chemie

 

 

2

2

4

 

 

Přírodopis

Přírodopis

2

2

2

2

8

 

 

Zeměpis

Zeměpis

2

2

2

2

8

 

 

Umění a kultura

Umění a kultura

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

9

 

Hudební výchova

1

1

1

 

3

 

 

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

10*

 

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví

1

 

 

 

1

 

 

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

Člověk a práce

1

 

1

1

3

3

 

Celková povinná časová dotace

 

 

29

30

32

31

122

104

18

* 1 hodiny Výchovy ke zdraví je integrována v předmětu Přírodopis v 8. ročníku.

Učební plán pro 2. stupeň (původní – v roce 2023/2024 platí pro 8. – 9. ročník)

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Vyučovací předmět

Ročník

Minimální

Disponibilní

6.

7.

8.

9.

2. st.

dotace

hodiny

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

Český jazyk

5

5

5

5

20

15

5

Cizí jazyk

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

12

 

Další cizí jazyk

 

0

2

2

2

6

6

 

Matematika a její aplikace

Matematika

4

5

4

5

18

15

3

Informační a komunikační technologie

Informatika

1

1

1

0

3

1

2

Člověk a jeho svět

Prvouka

 

 

 

 

 

 

 

Přírodověda

 

 

 

 

 

 

 

Vlastivěda

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a společnost

Dějepis

Dějepis

2

2

2

2

8

11

1

Výchova k občanství

Občanská výchova

1

1

1

1

4

 

 

Člověk a příroda

Fyzika

Fyzika

2

2

2

2

8

21

7

Chemie

Chemie

 

 

2

2

4

 

 

Přírodopis

Přírodopis

2

2

3

2

9

 

 

Zeměpis

Zeměpis

2

2

2

2

8

 

 

Umění a kultura

Umění a kultura

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

10

 

Hudební výchova

1

1

1

1

4

 

 

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

10*

 

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví

1

 

 

 

1

 

 

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

Člověk a práce

1

 

1

1

3

3

 

Celková povinná časová dotace

 

 

29

30

32

31

122

104

18

* 1 hodiny Výchovy ke zdraví je integrována v předmětu Přírodopis v 8. ročníku.

Sdílet  

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies