Úspěchy našich žáků

Úspěchy našich žáků

Vědomostní i sportovní soutěže v naší škole probíhají během celého školního roku.

1. pololetí

Již tradičně jsme letos v předvánočním čase uspořádali školní kola předmětových olympiád.

V jakých oborech mohly děti soutěžit?

  • 30. listopadu se konalo školní kolo Dějepisné olympiády pro žáky 7., 8. a 9. ročníku. Své síly poměřilo celkem 33 žáků. Nejlépe si vedl Vít David z 8. C a Jindřich Hamrle z 9. D, kteří dosáhli nejvyššího (a zcela totožného) počtu bodů, a Adéla Kroupová z 9. A. Všichni tři nás budou 19. ledna 2024 reprezentovat v okresním kole.
  • Ve dnech 12. až 14. prosince jsme ve škole uspořádali školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, a to ve dvou kategoriích. Kategorie mladších žáků byla určena dětem ze 6. a 7. ročníků, žáci 8. a 9. ročníků soutěžili v kategorii starších žáků. Celkem se zúčastnilo 52 dětí. Výherkyněmi, které nás budou v únoru 2024 reprezentovat v okresním kole, jsou Kateřina Kopalová ze 7. C (43 bodů ze 45 možných) a Magdalena Strakošová z 8. C (plný počet bodů!)
  • 12. a 19. prosince pak proběhlo také školní kolo Olympiády v českém jazyce pro žáky 8. a 9. ročníku. Zúčastnilo se celkem 24 žáků. V okresním kole nás budou reprezentovat dvě žákyně z 9. A, které si ve školním kole vedly nejlépe, a to Eva Barboříková a Karolína Emílie Smetanová.
  • Proběhlo rovněž školní kolo Matematické olympiády pro 5. a 9. ročník. Všechny úlohy postupně doma vyřešilo 9 dětí z 5. ročníku a 4 žáci 9. ročníku. Do okresního kola nakonec postupuje prvních 5 žáků 5. ročníku, konkrétně Max Girgle (5. A), Jiří Kamenský (5. C), Vojtěch Ostatnický (5. C), Terezie Prokopová (5. C) a Jan Benek (5. A) a první 3 žáci 9. ročníku, konkrétně Jindřich Hamrle (9. D). Ondřej Vospěl (9. D) a Jakub Budil (9. B).

Kromě olympiád měly děti možnost zúčastnit se v 1. pololetí i dalších soutěží. Byly to už oblíbené soutěže Přírodovědný klokanMladý chemik a BrLoH. Více o naší účasti v těchto soutěžích si můžete přečíst po kliknutí na název soutěže.

Dále proběhlo

  • Žáci 7. – 9. ročníku měli možnost řešit úlohy školního kola Fyzikální olympiády.
  • Žáci 9. ročníku měli možnost řešit úlohy školního kola Chemické olympiády. Na začátku února toto kolo vyvrcholilo testem a laboratorní prací.
  • Dále proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro 6. – 8. ročník.
  • 30.1. pořádala naše škola stejně jako v mnoha uplynulých letech okresní kolo Olympiády v českém jazyce pro Prahu-západ.
  • Připravili jsme také školní kolo Biologické olympiády, a to jak pro 6. – 7. ročník, tak pro 8. – 9. ročník.

 

2. pololetí

Ve druhém pololetí probíhají převážně okresní a další kola olympiád či soutěží.

Ve čtvrtek 15. února se v ZŠ Dobřichovice konalo okresní kolo anglické olympiády. Naši školu reprezentovala Kateřina Kopalová ze 7.C v kategorii do 7. ročníků a Theo Kramer v kategorii žáků 8. a 9. ročníků. Oba naši účastníci se umístili na krásném druhém místě ve své kategorii.

Dne 27. února se v Sunny Canadian International School uskutečnilo okresní kolo olympiády z němčiny. V obou kategoriích jsme získali první místo!  Tímto děkujeme Jendovi Kovaříkovi (7. C) a Dominice Macákové (8. C). Dominika na svůj úspěch navázala i v kole krajském, ve kterém 21. března  na Gymnáziu v Kladně získala nádherné 3. místo.

19. března 2024 proběhlo (již tradičně) na naší škole okresní kolo Biologické olympiády pro žáky 8. a 9. ročníku. Soutěžilo 22 dětí, zadání bylo velmi náročné, o čemž svědčí i to, že úspěšnými řešiteli se stali pouze 4 žáci. Hned dva z nich reprezentovali právě naši školu: Sofie Šmehlíková z 8. C v okresním kole s přehledem zvítězila a Richard Čižmár z 9. B pak obsadil nádherné 3. místo.

Dále Jakub Záhlava z 9. B obsadil 3. místo v okresním kole Chemické olympiády a postoupil také do celostátního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. V červnu budeme Kubovi držet palce.

Zúčastníme se také jarních matematických soutěží Matematický klokan (2. – 9. ročník), Matematické putování (5. ročník) a Pangea (4. až 9. ročník). Bude-li se konat, zúčastníme se i tradiční soutěže Pythagoriáda pro 5. – 8. ročník (Na podzim nesehnal pořadatel dostatek financí na její organizaci.).

Ostatní soutěže

Úspěch v soutěži Finanční gramotnost

Zuzana Chladová (9. C), Jindřich Hamrle (9. D) a Oskar Mikuda (9. D) se úspěšně poprali s obtížnými úlohami z oblasti financí a bankovnictví. Ve velké konkurenci tak břežanský školní tým obsadil krásné druhé místo v okrese Praha-západ.

Účast v evropské ekonomické soutěži European Money Quiz

V březnu se žáci 7. - 9. tříd zúčastnili celoevropské soutěže European Money Quiz. V ní na herní platformě Kahoot odpovídali na otázky a počítali příklady z oblasti ekonomie, financí a kybernetické bezpečnosti. Osmnácti žákům a žákyním se podařilo postoupit do národního kola, kterého se 22. března zúčastnilo více než 400 dvoučlenných týmů z celé republiky.

Keltská spirála – sedmý ročník

Recitovat před sálem plným spolužáků si chlapci a děvčata z prvního stupně vyzkoušeli letos již po sedmé. Školní kolo recitační soutěže pro žáky 1. - 4. tříd se letos uskutečnilo v úterý 13. února. Více zde.

Sport

Dne 14. 2. jsme v naší sportovní hale uspořádali volejbalový turnaj pro dívky 8. a 9. ročníků z okolních základních škol. První z našich dvou týmů získal 1. místo.

8. 3. 2024 se v areálu ZŠ Zdiměřice konal fotbalový turnaj chlapců 8. a 9. ročníků z okolních škol. Náš tým vybojoval krásné 3. místo.

 

Vysoký zájem našich žáků o vědomostní soutěže nás velmi těší, všem účastnicím a účastníkům moc děkujeme, vítězům gratulujeme a postupujícím držíme palce v dalších kolech!

Sdílet  

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies