• Ambitions slider

Základní informace

Aktualizováno 01. 04. 2020


 • Nově jsme vytvořili instagramový účet školní jídelny: skolni_jidelna_dolni_brezany, kde budeme každý den prezentovat připravovaná jídla, a to jak v krátkém videu (příběhu), tak i prostřednictvím fotek. Budeme rádi, když nás budou sledovat jak naši strávníci, tak jejich rodiče. Získáte tak lepší přehled o tom, co v naší kuchyni vaříme, a navíc s námi takto můžete také komunikovat. Začínáme 27. 3. 2020!

 • S účinností od 1.4.2020 se cena obědů pro důchodce navyšuje o 10 Kč , takže z 59 Kč na 69 Kč (cena krabiček, do kterých  jídlo balíme).  

Kontakty

Školní jídelna Dolní Břežany, příspěvková organizace

Na Vršku 290

252 41 Dolní Břežany

IČ: 06354581

ředitel Školní jídelny Dolní Břežany: Jiří Bílek

vedoucí provozu: Renáta Krahulíková

Dotazy, připomínky a případné nesrovnalosti řešte prosím ihned přímo v kanceláři školní jídelny.

Řád školní jídelny


Výdejní doba: 
Vzhledem k hygienickým předpisům prosíme o  důsledné dodržování časového rozmezí stanoveného pro výdej.

 • pro děti a zaměstnance – od 11:40 do 14:00 hod
 • pro odběr do jídlonosičů (rodiče) – od 11:15 do 11:30 hod
 • pro odběr do jídlonosičů (senioři) – od 11:30 do 14:00 hod

Základní škola

Ceny obědů za den platné od 1. 9. 2019:

 • I. skupina (7 – 10 let) - 31 Kč
 • II. skupina (11 – 14 let) – 33 Kč
 • III. skupina (15 a více let) – 34 Kč
 • důchodci – nově 69 Kč: S účinností od 1. 4. 2020 se cena obědů pro důchodce navyšuje o 10 ,-Kč (jídlo balíme do krabiček)  
 • cizí strávníci – 68 Kč

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. není žák zařazován do cenové kategorie podle třídy, ale podle věku, kterého dosáhne v daném školním roce (např. v květnu dosáhne 11 let, tedy od září je již v II. skupině - věkové kategorii).

 


Objednávání (odhlašování ) obědů:

 • na dotykovém terminálu ve školní  jídelně
 • přes internet na stránkách školy www.skolabrezany.cz. (tlačítko Obědy  nebo v sekci Školní jídelna otevřete podsekci Jídelníček a zde najdete  Objednávání obědů on-line). Do přihlašovací tabulky zadejte přihlašovací jméno a heslo. (Pokud nemáte přihlašovací údaje, vyžádejte si je u vedoucí školní jídelny). Otevře se Vám objednávkový formulář, kde si můžete zkontrolovat kredit (finanční částku, která ještě zbývá na účtu Vašeho dítěte) a můžete  objednávat oběd č.1  nebo č. 2  dle jídelníčku.
 • Obědy lze objednat jen do výše kreditu Vašeho dítěte, stravné je tedy nutné platit PŘEDEM. V případě nedostatku peněz na účtu NELZE obědy objednávat.
 • Obědy bez objednání nebudou vydány.
 • Stravovací systém umožňuje objednat obědy „ tzv. naslepo“, to znamená bez vypsání jídelníčku, objednejte např. oběd číslo 1, a to až do výše kreditu. (např. až do konce školního roku).
 • Objednávku oběda můžete kdykoliv změnit či zrušit. Nejpozději do 14 hodin předchozího pracovního dne. V případě neočekávané absence je možné vyzvednout dotovaný oběd pouze první den nemoci ve školní jídelně od 11:15 do 11:30 (dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb). Neodhlášené obědy propadají.

Placení stravného:

 • bezhotovostním převodem na účet školní jídelny č. 281707685/0300, konstantní symbol 0308, variabilní symbol ve tvaru 9999 000  a trojmístné identifikační číslo žáka (Pokud je číslo Vašeho dítěte dvojmístné, zadejte před ním ještě 0, např. 032. Pokud je naopak již čtyřmístné, zadejte o 0 méně, tedy 9999 00 + Vaše číslo). Vždy musí být zadáno 10 znaků.

 • v hotovosti (možné zcela výjimečně po dohodě s vedoucí školní jídelny) v pokladně školní jídelny
   
 • Přeplatky na stravném se vyplácejí na vyžádání na konci školního roku, jinak se převádějí do dalšího stravovacího období.

Pokladna (pro cizí strávníky) a současně úřední hodiny vedoucí školní jídelny, R. Krahulíkové:

denně 7:40 – 7:55 a 12:30 – 14:00Mateřská škola

Ceny celodenního stravování platné od 1. 9. 2019:

 • děti, které v daném školním roce nedovrší 7 let – 40 Kč
 • děti, které v daném školním roce dovrší 7 let – 43 Kč

Doporučené částky při měsíčních platbách:

 • děti, které v daném školním nedovrší 7 let – 880 Kč
 • děti, které v daném školním roce dovrší 7 let – 946 Kč

 


Objednávání a odhlašování obědů:

 • Děti jsou na oběd automaticky přihlášeny.
 • V případě nemoci či nepřítomnosti je třeba oběd odhlásit na emailové adrese krahulikovar@skolabrezany.cz (odhláška bude potvrzena zpětným e- mailem) nebo na telefonu školní jídelny 220 990 819, a to do 14 hodin předchozího pracovního dne. V případě neočekávané absence je možné vyzvednout v mateřské škole dotovaný oběd pouze první den nemoci, a to od 11:40 do 12:00  (dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb). Neodhlášené obědy propadají.

Placení stravného:

 • bezhotovostním převodem na účet školní jídelny č. 281707685/0300, konstantní symbol 0308, variabilní symbol ve tvaru 9999 000  a trojmístné identifikační číslo žáka (Pokud je číslo Vašeho dítěte dvojmístné, zadejte před ním ještě 0, např. 032.)

 • v hotovosti (možné zcela výjimečně po dohodě s vedoucí školní jídelny) v pokladně školní jídelny

 • Stravné se platí předem, a to do posledního dne předcházejícího měsíce na měsíc následující.

 • Přeplatky na stravném se vyplácejí na vyžádání na konci školního roku, jinak se převádějí do dalšího stravovacího období.​


 

 

 
Nejnovější články a aktuality
N2U4ZD