Ze života školy

Ze života školy

Ze života školy

Kroužek šití

Kroužek šití

Stejně jako kulinářský kroužek, nově ve školním roce 2021/2022 zahájil svoji činnost kroužek šití. Základy šití, které se děvčata do tohoto kroužku přišla naučit, zúročila v průběhu trvání kroužku. Svojí šikovností, pílí a pracovitostí,  zvládla za velmi krátkou dobu ušíti hned několik krásných výrobků. V závěru kroužku děvčata šila náročný projekt - textilní panenku, při jejíž tvorbě musela  zvládnout hned několik kreativních technik. Panenky a všechny projekty, které děvčata v průběhu kroužku vytvořila, si budete moci prohlédnout na naší školní výstavě. 

Autor: Miloslava Strnadová
Podpora duševního zdraví  našich šesťáků

Podpora duševního zdraví  našich šesťáků

V letošním školním roce prošli žáci šestých tříd naší školy, tedy celkem 62 dětí, v rámci hodin předmětu Výchova ke zdraví programem na podporu duševního zdraví dětí „Všech pět pohromadě“. Program vychází z kurikula připravovaného Národním ústavem duševního zdraví a nadací RSJ, které je zaměřeno na zkvalitnění výuky Výchovy ke zdraví a Osobnostní a sociální výchovy v ČR.

Autor: Alena Vyšínová