Formuláře a dokumenty

Formulář (formát doc) vyplníte na počítači a pak vytisknete.
Tiskopis (formát pdf) nejdříve vytisknete a teprve pak vyplníte rukou.

Žádosti o uvolnění
Žádost o uvolnění žáka z vyučování na 3 a více dnů, (DOC)
Žádost o uvolnění žáka z vyučování na 3 a více dnů, (PDF)
Žádost o uvolnění žáka z vyučování na 1-2 dny, (DOC)
Žádost o uvolnění žáka z vyučování na 1-2 dny, (PDF)
Žádost o částečné uvolnění z výuky, (DOC)
Žádost o částečné uvolnění z výuky, (PDF)
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy, (DOC) 
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy, (PDF) 
Žádost o uvolnění žáka v průběhu dne, (DOC) 
Žádost o uvolnění žáka v průběhu dne, (PDF) 
Ostatní žádosti
Žádost o slovní hodnocení, (DOC)
Žádost o slovní hodnocení, (PDF)
Žádost o poskytnutí péče v RPP, (PDF)
Školní družina
Přihláška do školní družiny na první školní týden
 Přihláška do školní družiny pro školní rok 2023-2024, (DOC)
Žádost o uvolnění ze školní družiny
Vnitřní řád školní družiny 2023-2024, (PDF)
Školní vzdělávací program pro školní družinu, (PDF)
Ostatní
Posudek o zdravotní způsobilosti (na zotavovací akce), (PDF)
Odhlášení žáka, (DOC)
Odhlášení žáka, (PDF)
Provozní řád tělocvičny (platný od 1.9.2020), (PDF)
Diskuze - náušnice, (PDF)
Zprávy ČŠI
Inspekční zpráva (listopad 2011)
Inspekční zpráva (listopad 2017)
Protokol o kontrole (listopad 2017)
Námitky k protokolu o kontrole a k inspekční zprávě (leden 2018)
Stanovisko ČŠI k připomínkám školy (2018)
Vyřízení námitek (2018)
Zápis z jednání školské rady 4. 4. 2018 (projednání inspekční zprávy)
Výsledek šetření stížnosti (vydání nového provozního řádu tělocvičny a povinnosti z něj vyplývající
Zápis z jednání školské rady (4.4.2018)
Výroční zprávy
Výroční zpráva 2022-2023, (PDF)
Výroční zpráva 2021-2022, (PDF)
Výroční zpráva 2020-2021, (PDF)
Výroční zpráva 2019-2020, (PDF)
Výroční zpráva 2018-2019, (PDF)
Výroční zpráva 2017-2018, (PDF)
Výroční zpráva 2016-2017, (PDF)
Výroční zpráva 2015-2016, (PDF)
Výroční zpráva 2014-2015, (PDF)
Výroční zpráva 2013-2014, (PDF)
Výroční zpráva 2012-2013, (PDF)
Výroční zpráva 2011-2012, (PDF)
Výroční zpráva 2010-2011, (PDF)
Výroční zpráva 2009-2010, (PDF)
Výroční zpráva 2008-2009, (PDF)
Výroční zpráva 2007-2008, (PDF)
Výroční zpráva 2006-2007, (PDF)
Výroční zpráva 2005-2006, (PDF)
Ostatní dokumenty

Školní vzdělávací program platný od 1. 9. 2022 Břežanská škola je k nahlédnutí v kancelářích vedení školy po předchozí domluvě (Mgr. Nádvorníková, tel. 731 612 817).

Školní řád platný od 01.09. 2023
Preventivní program 2023/2024
Whistleblowing
 Formulář pro podání oznámení
 Informace pro oznamovatele protiprávního jednaní
 Směrnice o ochraně oznamovatelů  
Sdílet  

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies